TEOKSISTA

Työskentelyssäni kulkevat mukana kaikki kuvataiteilijalle kuuluvat perustekniikat; Piirtäminen, kuvanveisto, grafiikka, valokuvaus, sekatekniikat jne.  Aihepiiri on laaja; Maisemasta ja abstraktiosta muotokuvaan jne.

Graafinen maalaus on itse kehittelemäni maalaustekniikka, jossa jännitteet syntyvät kolmiulotteisen pinnan ja ääriviivan välisistä suhteista. Työt ovat uniikkeja öljyvärimaalauksia, vaikka lopputulokseltaan muistuttavat graafisia vedoksia. Tällä tekniikalla toteutettujen teosteni aiheet liittyvät luontokokemuksiin ja niissä usein toistuva hahmo on mm. joutsen, joka esiintyy eri kulttuurien ja kansojen taruissa hyvin monenlaisissa merkityksissä. Meille suomalaisille se on erityisen tärkeä. Teosteni pelkistetty kuvakieli viittaa mm. Kalevalaiseen tarustoon ja niistä löytyy yhtymäkohtia myös primitiiviseen taiteeseen. Maalausteni yksinkertaiset elementit eivät kaipaa suuria selityksiä, ne ovat tuttuja maailman joka kolkassa ikään, sukupuoleen ja rotuun katsomatta.